top of page

Dienst voorwaarden
 

Leer ons kennen

Servicevoorwaarden zijn de wettelijke overeenkomsten tussen een dienstverlener en een persoon die van die dienst gebruik wil maken. De persoon moet akkoord gaan met de servicevoorwaarden om de aangeboden service te kunnen gebruiken.

Overzicht

 

Deze website wordt beheerd door Nouk Cacao. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Nouk Cacao. Nouk Cacao biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan jou als gebruiker aan, onder de voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels die hierin en/of beschikbaar via hyperlink zijn vermeld. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot onze website of deze gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of enig deel van de site te gebruiken, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet betreden of geen gebruik maken van enige dienst. Als deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om op elk moment updates, wijzigingen of vervangingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze online webwinkel wordt gehost op Wix. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden verklaar je dat je ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarigheid hebt bereikt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om enige minderjarige afhankelijke van jou deze site te laten gebruiken. Je mag onze producten niet voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel gebruiken, noch mag je, bij het gebruik van de service, enige wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op elk moment. Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcard informatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen omvat om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcard informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service, of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeuriger, completer of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt voor jouw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons restitutie beleid: https://Noukcacao.com/policies/refund-policy

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het computerscherm van jouw monitor elke kleur nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op een case-by-case basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van onze producten of diensten die we aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om enige bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klant account, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een verandering aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, zullen we proberen je op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en accurate aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, prompt bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en contact met je kunnen opnemen indien nodig. Voor meer details, raadpleeg ons restitutie beleid: https://noukcacao.com/refund-policy

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we noch toezicht houden, noch controle of input hebben. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" verstrekken zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken, en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de betreffende externe provider(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materialen bevatten van derden. Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gekoppeld. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of juistheid en wij geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je deelneemt aan enige transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTION 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) verstuurt, of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of op andere wijze (gezamenlijk 'opmerkingen'), ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enige opmerkingen; of (3) om te reageren op enige opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, schadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige gerelateerde website kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die je maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

SECTION 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid, dat hier kan worden bekeken: https://Noukcacao.com/privacy-policy

SECTION 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je jouw bestelling hebt ingediend). We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTION 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen daaraan; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staats regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om lastig te vallen, misbruik te plegen, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te lasteren, te minachten, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zou kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsel te maken, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

SECTION 13 - GARANTIEVERKLARING; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

We garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder jou hiervan op de hoogte te stellen. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van de service, of het niet kunnen gebruiken ervan, op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan je worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, deugdelijkheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Nouk Cacao, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de Service of enige producten die zijn verkregen met behulp van de Service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan jouw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximale bedrag dat door de wet is toegestaan.

SECTION 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om Nouk Cacao en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling desondanks afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht te zijn afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

SECTION 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindiging datum zullen de beëindiging van deze overeenkomst overleven voor alle doeleinden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wilt maken van onze Services, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Indien naar ons eigen oordeel blijkt dat je niet hebt voldaan, of wij vermoeden dat je niet hebt voldaan, aan enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en ben je aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen wij je de toegang tot onze services ontzeggen (of een deel daarvan) overeenkomstig.

SECTION 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of handhaven door ons van enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal geen afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden en enige beleidsregels of exploitatieregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de service, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons en regeren jouw gebruik van de service, en treden in de plaats van enige eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden). Elke onduidelijkheden bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mogen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTION 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou diensten leveren, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

SECTION 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt te allen tijde de meest actuele versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om periodiek onze website te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

SECTION 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via hello@noukcacao.com. KvK-nummer: 08140138.

bottom of page